• Secretariaat

  Jeanne Franken
  Voorvang 142
  4817 DK  Breda
  Tel.: 076 - 587 0420
  e- mail: Advendo

 • Contributie

  Contributiegelden per half jaar Inschrijfgeld
  Voetbalschool €50,00 (per jaar) € 3,40
  Pupillen tot 10 jaar € 70,00 € 3,40
  Junioren 10 jaar t/m 17 jaar € 75,00 € 3,40
  Senioren 18 jaar en ouder € 100,00 € 6,80
  Senioren 7x7 35+ €60,00 (per jaar) € 6,80
  Senioren vrouwen 7x7 30+ €60,00 (per jaar) € 6,80
  Kader € 12,50 € 0
  Actief kader (leider/trainer) Keuze zie keuzeformulier

   

  Betaling Contributie
  Alleen via automatische incasso (besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 12 december 2003) Automatische incasso: per halfjaar zonder verdere kosten. De contributie voor de voetbalschool, senioren 7x7 35+ en senioren vrouwen 7x7 30+ wordt jaarlijks geïnd.

  Bedankte leden
  Indien men na 15 augustus bedankt, maar nog niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, betaalt men € 10,-. Heeft men wel deelgenomen aan wedstrijden dan moet men het 3e en 4e kwartaal betalen. Indien een speler tijdens het seizoen bedankt, dient de contributie over het gehele seizoen te worden voldaan.

  Afmelding lidmaatschap / Overschrijving
  Afmelding dient men schriftelijk te richten aan het secretariaat, per mail: secretariaat@svadvendo.nl of via een afmeldformulier te verkrijgen bij de jeugd- of seniorencommissie. Overschrijving naar een andere vereniging, direct aanmelden bij de nieuwe vereniging, moet altijd vóór 15 juni plaatsvinden.

  Informatie contributie
  Per mail: Finance@svadvendo.nl