• Secretariaat

  Jeanne Franken
  Voorvang 142
  4817 DK  Breda
  Tel.: 076 - 587 0420
  e- mail: Advendo

 • Contributie

  Contributiegelden (per half jaar) Inschrijfgeld
  Voetbalschool 5-jarigen €55,00 €3,40
  Pupillen tot 10 jaar €70,00 €3,40
  Junioren 10 jaar t/m 17 jaar €75,00 €3,40
  Senioren 18 jaar en ouder €100,00 €6,80
  Senioren 7x7 35+ €30,00 €0,-
  Kader €12,50 €0,-
  Actief kader (leider/trainer) Keuze zie keuzeformulier

   

  Betalingen
  Alleen met machtiging (besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 12 december 2003) Automatische incasso: per halfjaar zonder verdere kosten

  Contributie-achterstand
  Bij aanmaningen wordt €2,-/halfjaar extra doorberekend en krijgt men een speel- en trainingsverbod opgelegd. Indien men deze extra kosten niet betaald, worden deze weer doorberekend bij de eerstvolgende contributie-inning. Tijdens het speel- en trainingsverbod wordt de spelerspas geblokkeerd.

  Bedankte leden
  Indien men na 15 augustus bedankt, maar nog niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, betaalt men € 10,-. Heeft men wel deelgenomen aan wedstrijden dan moet men het 3e en 4e kwartaal betalen. Indien een speler tijdens het seizoen bedankt, dient de contributie over het gehele seizoen te worden voldaan.

  Afmelding lidmaatschap / Overschrijving
  Afmelding dient men schriftelijk te richten aan het secretariaat, per mail: secretariaat@svadvendo.nl of via een afmeldformulier te verkrijgen bij de jeugd- of seniorencommissie. Overschrijving naar een andere vereniging, direct aanmelden bij de nieuwe vereniging, moet altijd vóór 15 juni plaatsvinden.

  Informatie contributie
  Per mail: Contributie@svadvendo.nl