• De afgelopen weken is er veel werk verzet. De riolering, drainage, fundatie, betonplaten en het kunstgras is gelegd. Er moet alleen nog zand en kurkkorrels op gestrooid worden. De fundatie van het veld is inmiddels ook al door Kiwa ISA Sport goedgekeurd. Dat is goed nieuws.

    Verder staan de lichtmasten al en is men bijna gereed met de omheining.

    Alleen nog de ballenvangers, dugouts en de goals en er kan gevoetbald worden. Het begin nu lekker op te schieten.