• Aangescherpte maatregelen

  Het kabinet heeft maandagavond de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Deze maatregelen houden in dat vanaf 29 september 18:00 uur voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs.

  De sportkantines gaan in deze periode dicht. Voor de sportbeoefening zelf blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, rekening houdend met het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van de KNVB.

  De spelregels voor sport (nogmaals) in het kort:

  • Sinds 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan.
  • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Vanaf 29 september 18:00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

  Toeschouwers

  Vanaf 29 september 18:00 uur mag er geen publiek/ mogen er geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij alle sportwedstrijden, toernooien en activiteiten. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. De besmettingscijfers zijn namelijk zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen.

  Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst-richtlijn van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten daarom de sportaccommodatie verlaten na de sportactiviteit.

  Vervoer en toeschouwers

  Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

  Sportkantines

  Sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur. Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan. Ook de horeca bij commerciële sportaanbieders wordt gesloten. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

  Wat betekent dit concreet voor SV Advendo en haar leden?

  Vanaf 29 september 2020 18:00 mogen er geen ouders, verzorgers en andere belangstellenden aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Tenzij het hier gaat om de teambegeleiding rondom uitwedstrijden/bezoekende teams.

  We verwachten dat ouders/verzorgers de kinderen maximaal 10 minuten voor de training afzetten om de kinderen na de training vervolgens weer bij het hek en buiten de poort op te vangen.

  Kleedkamers

  Voor wat betreft het gebruik van de kleedkamers verandert er niks. Deze blijven dus tot nader order gesloten. Voor toiletbezoek zal er een kleedkamer beschikbaar worden gesteld.

   

  Wij zijn er ons bewust van dat deze extra maatregelen als vervelend wordt ervaren, maar wij doen een dringend beroep op jullie om je aan deze maatregelen te houden. Zowel voor je eigen gezondheid als die van anderen.