• De KNVB heeft besloten dat de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Sommige leden vraagt zich nu af of men nu een deel van de contributie terug kan krijgen.
   
  Veel kosten van Advendo lopen de komende periode gewoon door, zelfs nu er niet meer gevoetbald wordt. Denk hierbij aan de huur van het complex, energie, belastingen, verzekering en onderhoud. En tegelijkertijd lopen ook onze inkomsten sterk terug. Een belangrijk deel onze inkomsten komen uit de opbrengst van onze kantine. 
   
  Onze vereniging bestaat voor en door de leden, zoals alle voetbalverenigingen. De kosten die we als vereniging maken, dragen we dus ook met z'n allen. Zo zit sport in verenigingsverband nu eenmaal in elkaar. En dat onderscheidt een sport in verenigingsverband van -bijvoorbeeld- een sportschool.  En dat geldt dus ook voor Advendo. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit. Advendo heeft besloten om geen contributie terug te betalen. Zonder deze contributie gaat Advendo kopje onder.
   
  Natuurlijk doet het bestuur er alles aan om de kosten zoveel mogelijk terug te dringen, in de verwachting dat we straks snel weer kunnen opstarten als de pandemie voorbij is. 
   
  Laten we hopen dat we snel weer het veld op kunnen.
   
  Het bestuur van SV Advendo